ulap logo mobile

Alam niyo bang lahat ng LGUs at mga inihalal na lokal na opisyal ay bumubuo ng iba't ibang grupong tinatawag na liga o "league"? Ang mga liga na ito ang tumatayong national representatives nila sa pagtataguyod ng lokal na agenda. Ang ULAP naman ang nagsisilbing tagabuklod ng mga ito bilang umbrella organization. Kilalanin pa ang ULAP at ang mga miyembrong liga, at ang kanilang mga tungkulin sa infographics na ito.

Ito ay handog ng ULAP, Department of the Interior and Local Government (DILG) at UN RePubLiko Campaign.