ulap logo mobile

 

Ang Public Financial Management ay ang pangkalahatang framework na dapat sundin sa paglalaan ng pondo at pamamahala sa lahat ng gastusin ng pamahalaan. Para sa ating mga LGU, mahalaga ang sistemang ito sa patuloy na pagtataguyod ng mabuti at tapat na pamamahala sa lokalidad. Alamin pa ang PFM at ang kahalagahan nito sa infographics na ito.

Ito ay hatid ng partnership ng ULAP, Department of the Interior and Local Government, and UN RePubLiko Campaign.