ulap logo mobile


Pagtatalaga ng Cooperatives Development Officer sa mga Lokal na Pamahalaan ng Lalawigan,Lungsod at Bayan alinsunod sa Pagpapatupad ng Batas Republika bilang 11535