ulap logo mobile

Bilang isang mamamayan, responsibilidad at karapatan natin ang pagsisiguro na ang ating mga opisyal ay naglilingkod at nagbibigay ng serbisyo ng tapat at nararapat. Alam mo ba kung anong mga ahensya ang tumitingin sa mga accountability ng mga opisyal - pambansa man o lokal? Alam mo ba kung paano lapitan ang mga ahensyang ito at ano ang kanilang mga programa?

Ating alamin sa infographics tungkol sa mga accountability measures ng ating mga opisyal. Handog sa inyo ng partnership ng DILG, Union of Local Authorities of the Philippines (ULAP), at United Nations RePubliKo campaign.